Julkaistu

Vesistökunnostuksen asiantuntijat: Purovesien elvyttämiseen tarvitaan rahaa ja tahtoa!

Ensi vuoden alusta voimaan astuva kalastuslaki tähtää luonnonkalakantojen elvyttämiseen. Uuden kalastuslain tavoitteen toteuttaminen vaatii määrärahojen merkittävää lisäystä virtavesien kunnostuksiin.. Rahoja tarvitaan ennen kaikkea purokunnostuksiin ja ennallistamisiin, mutta myös vaellusesteiden avaamiseen. Tähän asti kunnostusmäärärahat ovat olleet hyvinkin vaatimattomat. Ennakkotietojen mukaan valtionhallinnon suunnitelmissa on näiden vähienkin ns. kunnostusmäärärahojen poistaminen. Kunnostusasiantuntijoiden mielestä määrärahojen vähentäminen vesittää osaltaan kalastuslain uudistuksen pyrkimykset.

Kalataloudellisesti arvokkaiden purovesien nykytila tunnetaan Suomessa hyvin heikosti. Monille kevätkutuisille kalalajeille, mutta myös äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle, pienvedet ovat kutualueina erityisen arvokkaita. 1990-luvun alussa ympäristöhallinto toteutti luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien inventoinnin. Tällöin todettiin, että vain muutama prosentti pienvesistä oli enää luonnontilaisia. Kaikki puro- ja jokityypit tunturialueiden virtavesiä lukuun ottamatta ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Samalla on uhattuna näiden vesien kalataloudellinen merkitys monien eri lajien tärkeimpinä lisääntymisalueina.

Kymmeniä tuhansia purokilometrejä pitäisi lähitulevaisuudessa kartoittaa ja valtaosa niistä on välittömän kunnostuksen tarpeessa. Lisäksi purovesissä on suuri määrä vaellusesteinä toimivia tierumpuja sekä pienempiä patorakennelmia, jotka pitäisi muuttaa kalan kulun mahdollistaviksi. Toistaiseksi purovesien kartoituksia on tehty aktiivisten toimijoiden toimesta eri puolella Suomea. Valtaosa purovesistä on kuitenkin edelleen kartoittamatta. Osaamista ja kunnostushankkeita löytyy  jo tasaisesti koko maasta. Jos kalastuslain pyrkimyksiä halutaan edistää ja luonnonkalakantoja elvyttää, tarvitaan purokartoituksiin ja -kunnostuksiin reilusti nykyistä suuremmat määrärahat. Purojen tilan parantaminen vastaa myös vesienhoidon tavoitteisiin.

purouutinen

Oman alueensa pienvesien tilanteesta pystyvät tarkemmin kertomaan seuraavat purokartoitusten ja -kunnostusten asiantuntijat:

Kaakkois-Suomi
Manu Vihtonen, p. 044-7121722

Savo & Päijät-Häme
Juha-Pekka Saarelainen, Saimaan lohikalayhdistys, p. 040-5369099

Etelä-Pohjanmaa / Satakunta alue
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Teemu Tuovinen, p. 040-9346320

Lappi
Lapin Virtavesien hoitoyhdistys, Jarmo Huhtala p. 040-1780830 tai Ylä-Kemin kalastusalue, Pekka Nyman, p. 040-5067641

Pirkanmaa
Näsijärven lohikalayhdistys ry, Kari Mansukoski, 050-4827757

Uusimaa
Virtavesien hoitoyhdistys ry, Esa Lehtinen, 040-532 8830, tai Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura, Jukka Halonen, p. 050-3376268

Uusimaa
Aito taimen ry Janne Arponen, p. 050-516 6252

Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry Pirkko-Liisa Luhta, p. 0400-293023

Varsinais-Suomi
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, Janne Tolonen, p. 050-518 7755