Myllypuro

Kummikohteemme Myllypuro

Myllypuro sijaitsee Näsijärven reitin alaosassa. Myllyoja saa alkunsa Keijärvestä ja sen laskee Ryydyn-pohjan ja Siivikkalanlahden kautta Näsiselän eteläosaan. Pituutta Ylöjärven kaupungin alueella virtaavalle Myllypurolle kertyy noin 4 kilometriä ja pudotuskorkeutta 18,6 metriä.

Keijärvestä alkava ja Ylöjärven kaupungin alueella virtaava Myllypuro soveltuisi virtavesi-inventoinnin perusteella erittäin hyvin taimenen lisääntymis- ja poikasvesistöksi. Noin 4 kilometrin pituisessa purossa on kilometrin verran virtausominaisuuksiltaan, pohjanlaadultaan ja uoman rakenteeltaan sellaista virta- ja koskialuetta, joka sopisi taimenen lisääntymiselle ja poikasten elinalueeksi. Pinta-alaltaan näitä alueita oli noin 2 300 m2.

Tämä lisäksi puron hitaammin virtaavat jokiosuudet olivat osittain niin syviä, että nämä toimisivat taimenen talvehtimisalueina. Erityisen hyvän lisääntymisvesistön Myllypurosta tekee se, että alueella ei ole yhtään totaalista kalojen nousuestettä. Kalan kulun osittain estäviä rakenteita havaittiin sen sijaan 7 kpl. Havaitut esteet toimivat kalojen nousuesteinä alivirtaamakausilla.

Lähde: Myllypuron (Ylöjärvi) kunnostusmahdollisuuksin selvitys virtavesi-inventoinnilla ja taimenen esiintymisen selvittäminen sähkökoekalastuksilla vuonna 2014. Heikki Holsti, KVVY.

 

Myllypuron mätirasiaistutus 2015

Näsijärven Lohikalayhdistys oli suurella panoksella rahoittamassa mäti-istutuksia Ylöjärven Myllypuroon maaliskuussa 2015.

Yle uutisoi asiasta perjantaina 6.3.

Myös Ylöjärven Uutiset teki jutun 11.3.

Videokooste istutuksesta Youtube-kanavallamme

Suureksi iloksemme mätirasiaistutukset näyttävät onnistuneen hienosti. Jo kesäkuussa oli nähtävissä suuria määriä vastakuoriutuneita taimenen poikasia. Viime viikolla tehtyjen tarkastuskäyntien perusteella suurimmat taimenet ovat kasvaneet jo yli 10cm mittaan. Taimenen ravintotilanne ja kasvuvauhti purossa on erinomainen, sillä eräällä vastaavanlaisella purolla noliikkaat ovat vasta 5 senttisiä.

Puron palaamisen taimenpuroksi on mahdollistanut jätevesipäästöjen väheneminen alueella. Paikalliset asukkaat ovat kertoneet kuinka vielä 90-luvulla vesi oli välillä pahanhajuista. Samanlainen kehityskaari on tapahtunut monilla muilla kaupunkipuroilla, kun teollisuuslaitokset ja kotitaloudet on liitetty kunnalliseen jätevesiverkkoon.

Yhdistys tulee jatkamaan Myllypuron mäti-istutusten rahoittamista tulevina vuosina. Näin turvaamme useamman sukupolven startin purosta järveen. Toivon mukaan jo muutaman vuoden kuluttua järveen vaeltaneet taimenet ovat kasvaneet lisääntymisikään ja päässeet takaisin puroon lisääntymään.

Kalastuksesta innostuneiden on hyvä muistaa, ettei purolla kasvavat taimenet ylitä lakisääteistä alamittaa. Puro toimii lähinnä taimenen lastentarhana ja pieni puro soveltuu huonosti kalastukseen. Kalastuksen on syytä tapahtua järvialueilla ja kohdistus suuriin yksilöihin. Rasvaeväisiä kaloja on kuitenkin hyvä vaalia, jotta luonnonkannat saadaan pysyvästi hyvälle tasolle. Suuret emokalat ovat erittäin arvokkaita kannan kannalta ja päästessään lisääntymään Näsijärven alueet puroihin tuottavat tuhansia jälkeläisiä.

Erityiskiitos haasteeseen tarttuneille Lohikalayhdistyksen tukijoille!

Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat olleet Näsijärven kalastusalue, Ylöjärven kaupunki, KVVY (Heikki Holsti).

Video nollikkaiden bongauksesta Youtube-kanavallamme

Myllypuron kunnostus 19.9.2015

Myllypurolla talkoiltiin yhdessä viiime lauantaina. Puroon saatiin tehtyä 40 tonnin edestä soraikoita ja poikaskivikoita. Suuri kiitos ahkeralle talkooväelle ja videosta vielä erityiskiitokset Aleksi Saariselle!

 

Videokooste talkoohommista Youtube-kanavallamme

Klikkaa tästä pdf-tiedostoon – ennen ja jälkeen kuvia Myllypuron kunnostuksesta, sekä tietoa vuoden 2015 tehdyistä virtavesikunnostuksista Pirkanmaalla. Myllypuro sivulla 5. Lähde: Heikki Holsti, 2015. KVVY

Myllypuron toinen mätirasiaistutus 2016

Yhdistys on sitoutunut kummikohteensa Myllypuron mätirasiaistutuksiin useammaksi vuodeksi. Mätirasiaistutukset Myllypuroon ovat Näsijärven lohikalaistutusten kanssa yhdistyksen päärahoituskohteet.

Tänäkin vuonna mätirasiaistutus tehtiin maaliskuussa viime vuoden tapaan. Yhdessä Näsijärven kalastusalueen sekä erään osakaskunnan kanssa mätiä laitettiin puroon eri kohtiin yhteensä pari litraa. Varsinaisesta istutuksesta vastasi KVVY (Heikki Holsti). Viime vuonna sähkökoekalastukset antoivat erittäin rohkaisevia tuloksia mätirasiaistutusten onnistumisesta, ja olemmekin hyvin innostuneita Myllypuron tulevaisuudesta.

Katso erillinen uutinen kuvineen ja kiitoksineen täältä.

Mätirasiaistutus 2016 2 Mätirasiaistutus 2016 4

Myllypuron sähkökoekalastus & kunnostus 2016

Kummikohteestamme kuului upeita uutisia kun KVVY:n Heikki Holsti ja Sami Ojala kävivät sähkökoekalastamassa Myllypuroa syyskuun puolivälissä. Heti ensimmäiseltä koealalta löytyivät kuvan nollikkaat ja 1+ taimenet.

Taimenet ovat paitsi selvinneet ensimmäisestä talvesta, myös kasvaneet jopa poikkeuksellisen hyvin. Isoin tavattu 1+ taimen oli komeassa 24cm mitassa! Tästä on todella hienoa jatkaa mätirasiaistutuksia jälleen tulevana keväänä, ja seurata Myllypuron taimenkannan kehittymistä jatkossakin.

sahkokoekalastus-2016

Kunnostustalkoot järjestettiin viime syksyiseen tapaan, ja paikalle saapuikin ilahduttavasti talkooväkeä. Iso kiitos kaikille apukäsille – kunnostukset ovat todella konkreettista työtä taimenkantojen parantamiseksi. Vielä erityiskiitos Nina V. Nygren & opiskelijat! Näin komeaa jälkeä saatiin aikaiseksi:

kuva2  kuva1

kuva4 kuva3

Myllypuron mätirasiaistutus 2017

Maaliskuussa Myllypuroon laitettiin jo perinteen mukaisesti mätiä – tällä kertaa kolmannen kerran. Homman hoiti hienossa säässä KVVY (Heikki Holsti & Sami Ojala).

Myllypuron sähkökoekalastus & kunnostus 2017

Kummikohteemme kunnostus toteuttiin lokakuussa 2017. Mukana heilui peräti 16 vapaaehtoista talkoilijaa, jotka urakoivatkin pitkän päivän lapioita heiluttaen ja soraämpäreitä kantaen. Aiemmin toteutetussa sähkökoekalastuksessa (KVVY) todettiin, että vuoden 2014 ensimmäisen mätirasiaistutuksen yksilöt ovat saavuttaneet jo yli 30cm pituuden!

Kuva KVVY:n virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteidän kirjeestä yhteistyötahoille 2017.

Myllypuron mätirasiaistutus 2018

Pitkäjänteinen työ Myllypuron suhteen jatkuu, ja maaliskuussa teetimme jo neljännen mätirasiaistutuksen kummikohteeseemme. Tuttuun tapaan homman hoiti KVVY (Sami Ojala & Sakari Kivinen). Vuodet eivät ole veljeksiä, ja tänä vuonna keli olikin huomattavasti talvisempi pariin viime kertaan verrattuna!

Myllypuron kunnostus 2018

Kummikohteellamme kunnosteltiin jälleen syyskuun ensimmäinen päivä. Lapiot heiluivat ja jutut lenteli mukavissa talkoissa hyvien eväiden säestämänä.

Organisaattori KVVY:n raportissa (Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteet vuonna 2018) luki seuraavaa:

”Syyskuun ensimmäisenä lauantaina pidettiin Ylöjärven Myllypurolla jo neljännet talkookunnostukset. Vuonna 2018 talkookunnostukset järjestettiin yhteistyössä WWF:n ja Keskon kalapolut yhteistyön kautta. KVVY toimi talkookunnnostustapahtuma organisoijana ja vetäjänä. WWF, Kesko ja alueelliset K-kauppiaat henkilökunta osallistuivat kunnostukseen sekä järjestivät talkootapahtumassa lapsille oheistoimintaa. WWF ja Kesko vastasivat myös talkooväen muonituksesta.

Talkookunnostuksen aikana parannettiin ja viimeisteltiin elokuussa koneellisesti kunnostettua uoman osaa. Päivän aikana uomaan muodostettiin taimenen kutusoraikoita ja uomaa kivettiin kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi. Talkookunnostuksiin osallistui runsaasti nuoremman sukupolven kunnostajia, joten virtavesien kunnostustoiminnan jatkuvuus on vahvalla pohjalla.”

Klikkaa linkistä lisätietoa:

Taimenen elinolosuhteita ennallistetaan Pirkanmaan pienvesissä

 

Myllypuron kunnostus 2019

Kuvakaappaus KVVY:n virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteidän kirjeestä yhteistyötahoille 2019.

Lisätietoja yhdistyksen purokunnostusvastaavalta:

Sami Ojala