Julkaistu

Lohikunkku säännöt

Kilpailusäännöt

 1. Kilpailun nimi on Näsijärven Lohikunkku 2020. Kilpailun järjestää Näsijärven Lohikalayhdistys ry. Kilpailun johtajana toimii Jani Heinonen (040 5792519).
 2. Kilpailupäivä on lauantai 31.10.2020 ja kilpailukeskuksena toimii Juhlaravintola Maisa (Polsontie 35, Terälahti). Paikanpäällä ei ole kipparikokousta, vaan se julkaistaan sosiaalisessa mediassa perjantaina 30.10. Lauantaina järvelle on satamasta riippumaton lähtö, vieheet saa laskea klo 8.30. Punnituksessa (Ravintola Maisan terassi) tulee olla viimeistään kello 16.00. Erillisiä siirtymäaikoja ei ole. Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan heti punnituksen päättymisen jälkeen (noin kello 16.15) jos tiedossa ei ole saapuvia protesteja. 
 3. Osallistumismaksu on 50 €/venekunta tai 25€/yksinuistelija, joka maksetaan ennakkoon yhdistyksen tilille (Näsijärven Lohikalayhdistys ry / Aito Säästöpankki FI03 4503 0010 1130 11). Maksun pitää olla päivätty viimeistään perjantaille 30.10.2020 ja siitä on pyydettäessä esitettävä kuitti punnituksen yhteydessä.
 4. Kilpailukeskuksessa ei ole ilmoittautumista. Ilmoittautumiset yhdistyksen verkkosivuilla (www.nasijarvi.fi/lohikunkku/). Kilpailumaksuista on pyydettäessä esitettävä kuitti.
 5. Kilpailukalat ovat järvilohi ja eväleikattu taimen, alamitta 61cm. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu, se ei ole kilpailukala ja se on aina vapautettava. Vain yksi kala venekuntaa kohden punnitaan (kts. poikkeus kohdassa 8). Kalat punnitaan suolistomattomina (pyöreinä) ja verestettyinä (pistettyinä). Järjestäjä ottaa kaloista suomunäytteet. Veneessä ei saa olla kilpailukalalajeja ennen kilpailua.
 6. Kalat mitataan kiinnipuristetun kuonon kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Jos venekunta on tyytymätön mittaukseen, voi siitä esittää protestin ja kala mitataan uudelleen tuomarineuvoston läsnä ollessa.
 7. Kilpailun voittaa painavin kilpailumitan täyttävä kala. Jos kaksi tai useampi suurinta kalaa ovat samanpainoiset, kilpailun voitto jaetaan useamman venekunnan kesken. Jos yksikään venekunta ei saa kilpailumitan täyttävää kalaa, tavarapalkinnot arvotaan, mutta kilpailun voittaja jää julistamatta.
 8. Ensimmäinen kilpailun johtajalle ilmoitettu mitan täyttävä kilpailukala saa Korona-Lohi-tittelin. Korona-Lohen saanut venekunta palkitaan erillisellä tavarapalkinnolla ja venekunta osallistuu samalla kalalla suurimman kalan kilpailuun. Korona-Lohta ei luovuteta kenellekään, vaan kalan saanut venekunta pitää sen itse. Jos Korona-Lohen saanut venekunta saa kilpailun aikana toisen, Korona-Lohta suuremman kilpailukalan, osallistuu suurempi kala kyseisen venekunnan osalta suurimman kalan kilpailuun. Siis tässä tapauksessa venekunta voi tuoda punnitukseen kaksi kalaa.
 9. Kilpailualue on merkitty kilpailukarttaan. Kilpailualueen rajat eivät kuulu kilpailualueeseen. Kilpailun aikana rantautuminen on sallittu ainoastaan kilpailukeskuksessa. Hätätilanteessa tapahtuvasta rantautumisesta on välittömästi ilmoitettava kilpailun johtajalle.
 10. Asuttuihin rantoihin on pidettävä riittävästi etäisyyttä. Rakentamattomiin rantoihin, tai jos asukkaat eivät selvästi ole paikalla, etäisyys voi olla pienempi. Jokainen käyttää maalaisjärkeään asiassa.
 11. Vesillä ovat voimassa väistämissäännöt ja niitä tulee noudattaa (kts. www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-vesiliikennelaki-helposti-haltuun-vaistamissaannot-yhdessa-paketissa).
 12. Tapahtuman on tarkoitus olla treffihenkinen uistelijoiden tapaaminen ja kanssakilpailijoita kohtaan tulee noudattaa rehtiä kilpailuhenkeä. Tämä koskee mm. vesillä liikkumista, radioliikennettä ja sosiaalista mediaa. 
 13. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Vieheet on laskettava pyyntiin.
  Heittouistelu, pilkkiminen, jigikalastus tai muu kalastus ajelehtivasta tai ankkuroidusta veneestä on kiellettyä.
 14. Pyynnissä olevien vapojen määrä on rajoitettu kymmeneen (10) kappaleeseen. Lisäsiimat kiinnitettynä esimerkiksi kiinteästi takilan kuulaan ovat sallittuja, mutta jokainen lisäsiima lasketaan yhdeksi vavaksi. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu. Plaanareihin, niiden etäisyyksiin veneestä, muihin uistelussa käytettäviin apuvälineisiin ja laitteisiin ei aseteta rajoituksia. Plaanarikelkat on merkittävä lipuin. Elävän syötin käyttö on kielletty.
 15. Protestit ja riita-asiat ratkaisee tarvittaessa kokoon kutsuttava tuomarineuvosto. Protestit on jätettävä kirjallisena viimeistään kello 16.15 ennen palkintojen jaon alkamista. Tuomarineuvoston muodostaa kilpailun johtajan lisäksi yksi järjestäjän nimeämä edustaja ja kaksi arvalla valittavaa kipparia. Protestin esittäjä ja mahdollinen vastapuoli eivät voi kuulua tuomarineuvostoon. Tuomarineuvoston joutuessa äänestämään ja tasatilanteen sattuessa ratkaisee kilpailun johtajan ääni. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.
 16. Jokaisella 18 – 64–vuotiaalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva kalastonhoitomaksu suoritettuna.
 17. Jokainen kilpailija on vastuussa siitä, ettei hän kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa. Päihtyneenä tavattu kilpailija tai hänen venekuntansa voidaan järjestäjän toimesta sulkea kilpailusta.
 18. Jokainen kippari on vastuussa siitä että hänen veneensä ja sen varustelu täyttää vesiliikennelain vaatimukset.
 19. Jokainen kilpailija kilpailee omalla vastuullaan.
 20. Jokainen kippari on vastuussa veneensä tai muun kaluston aiheuttamista vahingoista. Jos esimerkiksi kiinteille pyydyksille aiheutuu vahinkoa, on siitä ilmoitettava viipymättä kilpailun johtajalle.
 21. Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailijan kalustolle sattuneista vahingoista. Esimerkiksi autot ja trailerit ovat ranta-alueilla niiden omistajien vastuulla.
 22. Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu.
 23. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu. Kilpailun keskeyttämistä harkitaan olosuhteiden muuttuessa epäsuotuisiksi turvallisuuden kannalta, tai jonkin muun painavan syyn takia. Kilpailun keskeyttämisestä päättää kilpailun johtaja. Keskeytyksestä ilmoitetaan venekunnan kipparille puhelimitse.
 24. Venekunta hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä maksamalla kilpailumaksun.